Có những trang trại ớt ngọt
với năng suất 250 tấn/ha/vụ


Có những người nông dân vẫn thong thả
điều hành trang trại tại bất kỳ nơi đâuCó những tiêu chuẩn vận hành kiểm soát
chính xác nước và phân bón đến từng gốc cây
Previous
Next

Chúng tôi cung cấp giải pháp giúp

Tối đa về năng suất và chất lượng

Chúng tôi biết rằng chỉ có cách nâng cao hơn nữa sản lượng và chất lượng sản phẩm mới mang lại giá trị kinh tế bền vững cho người nông dân

Trải nghiệm làm nông khác biệt

Chúng tôi mang lại một trải nghiệm làm nông hiện đại với mong muốn người nông dân không còn “Chân lấm tay bùn”

Sử dụng tài nguyên chính xá và tiết kiệm

Chúng tôi đưa ra một quy trình mà ở đó mọi thứ được kiểm soát chính xác trên từng gốc cây không chỉ để đưa năng suất đến mức tốt nhất mà còn thể hiện trách nhiệm với môi trường

Chúng tôi làm như thế nào

QUY TRÌNH CỦA MIMOSATEK

Vẽ quy trình hệ thống và diễn giải ngắn gọn cách vận hành để ra 3 kết quả trên

Giải pháp chúng tôi bao gồm

Giải pháp phân tích dưỡng chất

Nước và 16 nguyên tố dưỡng chất cây trồng hấp thu sẽ được phân tích để lên kế hoạch tưới và sử dụng phân bón tối ưu

Giải pháp quản lý tưới thông minh

Điều khiển tưới tự động qua điện thoại thông minh kết hợp phân tích thông tin từ cảm biến nhằm kiểm soát đúng đủ lượng nước theo nhu cầu cây trồng

Giải pháp quản lý tưới kết hợp pha phân bón thông minh

Điều khiển tưới và pha phân tự động theo chế độ dưỡng chất của từng giai đoạn loại cây trồng nhằm đảm bảo đúng đủ lượng nước và phân bón để mang lại năng suất cao nhất

Giải pháp kiểm soát điều kiện vi khí hậu trong nhà kính

Đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng luôn trong ngưỡng thích hợp cho từng loại cây trồng

Mọi người nói gì về chúng tôi

Đối tác

Hình ảnh thực tế

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.